Όροι Χρήσης

Η εταιρεία «GREEN A.E.» με διακριτικό τίτλο «GREEN» διατηρεί την ιστοσελίδα “www.green.com.gr”. Η εταιρεία «GREEN Α.E.» παρέχει υπηρεσίες αναφορικά με την ιστοσελίδα της με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης”). Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας δηλώνει τη συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Εκτός από τους παρόντες Όρους Χρήσης, όταν χρησιμοποιείτε όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές υπηρεσίες της GREEN μπορείτε επίσης να ανατρέχετε στις οδηγίες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά περίπτωση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Συναινείτε στη χρήση αυτών των πληροφοριών που συλλέγονται από την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά αποστέλλοντάς μας e-mail ή με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό συμφωνείτε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά, μέσω e-mail ή αναρτώντας σημειώσεις στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες στις οποίες προβαίνουμε, ικανοποιούν ηλεκτρονικά οποιαδήποτε νομική απαίτηση για αυτού του τύπου επικοινωνία.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα υλικά που εμφανίζονται, ή που περιέχονται, στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων – αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά – σχέδια, κείμενα, εκδοτικά υλικά, ενημερωτικό κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες, έργα τέχνης και άλλα γραφικά υλικά, καθώς και τα ονόματα, λογότυπα, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών (επονομαζόμενα ως “Υλικά”), είναι ιδιοκτησία της GREEN ή των δικαιοπαρόχων της και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το όνομα, τα σχέδια, και τα συναφή σήματα που περιέχονται στα υλικά είναι εμπορικά σήματα της GREEN ή των θυγατρικών της. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Ιστοσελίδα και τα υλικά αποτελούν ιδιοκτησία της GREEN, των συνεργατών και δικαιοπαρόχων της, και ότι δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα ή άδεια σε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα ή τα υλικά. Ο ιστότοπος και τα υλικά προστατεύονται από την νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο μεμονωμένα, όσο και ως συλλογική εργασία ή κατάρτιση, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα και των νόμων περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και από άλλους ισχύοντες νόμους.

Η GREEN σας παραχωρεί μία προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή ενός λογικού αριθμού αντιγράφων των Υλικών (εκτός από το σχεδιασμό ή τη δομή της ιστοσελίδας), μόνο για μη εμπορική και προσωπική χρήση και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιοδήποτε αντίγραφο των υλικών διατηρεί όλα τα δικαιώματά μας και τις σχετικές σημειώσεις. Η χρήση των υλικών, όπως εκτίθεται παρακάτω, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση GREEN και / ή των δικαιοπαρόχων της. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται (i) η αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, διανομή, διάδοση, μετάδοση, κυκλοφορία, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζονται σε, οποιαδήποτε Υλικά, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ii) να συμμετέχετε στη μεταφορά, άδεια ή πώληση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων – αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο των υλικών- ή (iii) να συμμετέχετε στη δημιουργία παράγωγων έργων ή η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων – αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο των υλικών. Κανένα τμήμα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή, παρά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της GREEN μόνα τους ή συλλογικά. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της GREEN ή του τρίτου που κατέχει το εμπορικό σήμα. Η κατάχρηση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός από τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους Χρήσης, απαγορεύεται αυστηρά. Δεν μπορείτε να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές πλαισίωσης για να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, σελιδοποίησης ή φορμών) της GREEN ή των θυγατρικών της, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση GREEN. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε meta tags ή άλλο «κρυφό κείμενο» που χρησιμοποιεί η GREEN, ή το όνομα ή εμπορικά σήματα χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση GREEN ή των θυγατρικών της. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση τερματίζει την άδεια που χορηγήθηκε από τη GREEN. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα GREEN ή των θυγατρικών της ως τμήμα του συνδέσμου, χωρίς σαφή γραπτή άδειά μας.
Τίποτα από όσα περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι παρέχει οποιαδήποτε άλλη άδεια ή δικαίωμα, ρητώς, κατά συνέπεια, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, χωρίς την γραπτή άδεια GREEN ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Επιτρεπόμενη Χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες, τις προσφορές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Κάθε κακή χρήση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε από τα υλικά απαγορεύεται αυστηρά. Εκτός εάν αναφέρεται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας κάτι διαφορετικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υλικά που διατίθενται για το θέμα αυτό υπό τους ακόλουθους όρους: (i) τα υλικά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς ή εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς (i) τα υλικά δεν παρέχονται, δεν πωλούνται, δεν μισθώνονται (ούτε παρέχεται πρόσβαση στα Υλικά) για καμία αμοιβή ή άλλου είδους αντάλλαγμα (iii) όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στα υλικά, όπως παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα εμφανίζεται και ισχύει σε όλα τα αντίγραφα (iv) τα υλικά δεν αλλάζουν ή δεν μετατρέπονται κατά οποιονδήποτε τρόπο και (v) τα γραφικά δεν δύναται να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά από το συνοδευτικό τους κείμενο.
Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεν θα: (i) διαγράψετε, τροποποιήσετε, υποκλέψετε ή προσπάθεια να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά της ιστοσελίδας (ii) χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία με σκοπό να καταστρέψετε ή παρέμβετε στη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου ή των servers ή των δικτύων που συνδέονται με την ιστοσελίδα, ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και να εμπλέξετε και άλλα μέρη που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας (iii) δεν θα χρησιμοποιήσετε robot, spider ή άλλη αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή ή διαδικασία με σκοπό τη συγκομιδή ή τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την Ιστοσελίδα για σκοπούς άλλους από τους γενικώς σε μια διαθέσιμη μηχανή αναζήτησης (iv) δεν θα χρησιμοποιήσετε ονόματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα της GREEN ή των θυγατρικών της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όπως metatags, λέξεις-κλειδιά μηχανής αναζήτησης, ή κρυφού κειμένου (v) δεν θα χρησιμοποιήσετε κάθε υλικό ή πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, εικόνων ή φωτογραφίες, οι οποίες γίνονται διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, τα δικαιώματα της δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου μέρους (vi) δεν θα μεταφορτώσετε αρχεία που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, cancelbots, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν την λειτουργία του υπολογιστή κάποιου άλλου ή την περιουσία του άλλου.

Οι Υποχρεώσεις σας

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και συνάπτετε τη παρούσα συμφωνία με τη GREEN (ii) θα είστε σε θέση να αναλάβετε τυχόν κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των υλικών στην ιστοσελίδα και (iii) θα είστε σε θέση να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους όρους, τις συνθήκες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του περιεχομένου και του υλικού της ιστοσελίδας.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή είστε με οποιοδήποτε τρόπο δυσαρεστημένοι με την ιστοσελίδα ή τα υλικά, η μοναδική και αποκλειστική σας δυνατότητα είναι να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο με την άδεια και τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η GREEN και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν υπηρεσίες, να τερματίσουν λογαριασμούς ή να αφαιρέσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Υποβολή ή Αποστολή Περιεχομένου

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει σε εσάς και άλλους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλετε, την ανάρτηση, προβολή, μετάδοση ή / και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, απόψεων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, δημιουργικών έργων ή άλλων πληροφοριών, μηνυμάτων, μεταδόσεων ή υλικού σε μας, στην Ιστοσελίδα ή σε άλλους (“Post” ή “Σχόλια”). Με την ανάρτηση, μας παραχωρείτε μια δωρεάν, παγκόσμια, μη καταγγέλσιμη, μη αποκλειστική άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, επεξεργασία, εμπορική χρήση, δημοσίευση, αποθήκευση, διανομή, δημοσία και ιδιωτική εμφάνιση, επικοινωνία, δημοσία και ιδιωτική εκτέλεση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται στην ανάρτηση σας και να προωθήσει τις θέσεις αυτές (εν όλω ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο τώρα γνωστό ή μελλοντικά, για εκδοτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς προωθητικούς και άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό , το δικαίωμα να δημοσιεύσουμε το όνομά σας σε σχέση με τη δημοσίευση σας και το δικαίωμα παραχώρησης ή το σύνολο αυτών των δικαιωμάτων. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σε κάθε συλλογή, η συλλογική εργασία ή άλλες εργασίες παράγωγες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση ή την ενσωμάτωση της δημοσίευσης. Υπενθυμίζουμε ότι είστε τελικά υπεύθυνος για όλες τις αναρτήσεις σας και εγγυάστε ότι: (i) η ανάρτηση δεν έχει και δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρος το δικαίωμα ούτε παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή διάταξη (ii) έχετε το δικαίωμα να χορηγείτε οποιαδήποτε και όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες που προβλέπονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλα τα απαραίτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων με την ανάρτηση, ελεύθερα και απαλλαγμένα από όλες τις αξιώσεις και τα βάρη χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων του κάθε δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ή την δημοσιότητα και (iii) ότι κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται σε οποιαδήποτε εικόνα ή φωτογραφία που έχετε υποβάλει, στο πλαίσιο της δημοσίευσης, εάν υπάρχει, έχει δώσει συγκατάθεση για τη χρήση της φωτογραφίας. Καμία αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται για τη χρήση της ανάρτηση σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κάθε φωτογραφία που μπορεί να περιέχει.

Τα σχόλια και οι καταχωρίσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις GREEN ή των θυγατρικών της. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να αναθεωρήσουμε οποιεσδήποτε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση που προκύπτει από το περιεχόμενο των εν λόγω καταχωρίσεων ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εντός καταχώρισης στην Ιστοσελίδα.
Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλο τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο. Εμείς θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικής απόφασης που θα ζητούν την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε δημοσιεύει παρόμοιες πληροφορίες ή υλικό.

Η GREEN δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί οποιεσδήποτε αναρτήσεις σε αυτό το ιστότοπο. Ωστόσο, η GREEN διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει, να διανείμει, να καταργήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε δημόσιο σχόλιο, ανά πάσα στιγμή. Η GREEN διατηρεί επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος, ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της GREEN.

Καμία Δέσμευση για Ιστοσελίδες Τρίτων

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις ή παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων, πηγές και διαφημιστικά (συλλογικά “Δικτυακοί Τόποι Τρίτων”). Η Σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες είναι με δική σας ευθύνη. Η GREEN και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου, δεδομένων, απόψεων, συμβουλών, δηλώσεων ή άλλων πληροφοριών που διατυπώνονται για τις ιστοσελίδες τρίτων. Η GREEN επίσης δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων τρίτων, ούτε είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση, την καταλληλότητα καθώς και την υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας του πληροφοριακού περιεχόμενου, την διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλα υλικά που είναι διαθέσιμα από ή μέσω αυτών των Τρίτων ιστότοπων. Καμία δέσμευση για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τις απόψεις, τις συμβουλές, τις δηλώσεις αγαθών, υπηρεσιών ή προϊόντων αυτών δεν εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου που περιέχονται, αναφέρονται, περιλαμβάνονται, ή που συνδέονται από ή προς τον Δικτυακό Τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η GREEN να θεωρηθεί υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία που προκαλείται ή φέρεται να έχει προκληθεί σε εσάς σε σχέση με τη χρήση, ή την εξάρτηση, οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών, δεδομένων, απόψεων, συμβουλών, δηλώσεων, αγαθών, υπηρεσιών ή τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στον διαχειριστή ή κάτοχο τρίτο της ιστοσελίδας. Οι συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων δεν υπονοούν ότι η GREEN είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, το λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται ή είναι προσβάσιμο μέσω αυτών των δεσμών, ή ότι το τρίτο μέρος της συνδεόμενης ιστοσελίδας είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, το λογότυπο ή τα πνευματικά δικαιώματα σύμβολο της GREEN ή των θυγατρικών της.

Τερματισμός / Αφαίρεση

Η GREEN μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει τον κωδικό σας, την πρόσβασής σας, τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) στην iστοσελίδα ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε από τις αναρτήσεις σας και οποιουδήποτε είδους επικοινωνία μεταδίδεται από εσάς, ή πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες, αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε: (i) η ταυτόχρονη πρόσβαση της ιστοσελίδας με τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης του χρήστη, (ii) επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο ή οντότητα να χρησιμοποιήσει ως χρήστη τον αριθμό ταυτοποίησης για την πρόσβαση στη Ιστοσελίδα, (iii) κάθε άλλη πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας εκτός εάν προβλέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, (iv) οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων Χρήσης ή τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τη χρήση του λογισμικού ή / και δεδομένων αρχείων που περιέχονται στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του site, (v) παραποίηση ή αλλοίωση οποιουδήποτε λογισμικού ή / και τα αρχεία δεδομένων που περιέχονται ή στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας, (vi) αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής σε τακτική βάση, ή (vii) την υποβολή αναρτήσεων που είναι εκτός θέματος ή όχι σύμφωνα με την αποστολή ή το συμφέρον της ιστοσελίδας. Τερματισμός, αναστολή ή ακύρωση αυτών των Όρων Χρήσης ή των δικαιωμάτων πρόσβασης δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα ή την αξίωση την οποία η GREENμπορεί να δικαιούται κατά το νόμο ή άλλως ισοδύναμα. Κατά τον τερματισμό των παρόντων Όρων Χρήσης, όλα τα δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί θα λήξουν αυτόματα και επανέρχονται αμέσως στη GREEN και των δικαιοπαρόχων της.

Παροχή Εγγυήσεων

Η GREEN και οι θυγατρικές της προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, η GREEN δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των υπηρεσιών ή άλλο περιεχόμενο σε αυτό το Site είναι ακριβή, πλήρη, ενημερωμένα, ή χωρίς σφάλματα. Ούτε η GREEN ούτε οι θυγατρικές της είναι υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και δεν εγγυώνται και δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες ή πηγές.

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται από τη GREEN “ως έχει” και “ως διατίθεται”. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της παρούσας τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η GREEN και οι συνεργάτες της δεν εκπροσωπούν και αποποιούνται είτε ρητά είτε σιωπηρά όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δηλώσεων, εγγυήσεων ή προϋποθέσεων όσον αφορά την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, μη παραβίαση, ικανοποιητική ποιότητα, εμπορευσιμότητα, ποιότητα εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή εκείνων που προκύπτουν από το νόμο, το καταστατικό, τη χρήση του εμπορίου, τη πορεία των συναλλαγών και εγγυήσεων, τη πορεία της απόδοσης. Η GREEN δεν εγγυάται ότι αυτό το site, οι διακομιστές της, τα e-mail που στέλνονται από αυτήν είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η GREEN δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που προκύπτει από τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αμέσων, εμμέσων, τυχαίων, ποινικών ζημιών και κυρώσεων.

Η GREEN και καθένας από τους συνεργάτες της, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς και σε οποιονδήποτε τρίτο για τις συνέπειες τυχόν λαθών ή παραλείψεων. Η GREEN διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της, για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων, ή να αποσύρει ή να διαγράψει κάποιο περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε βαθμό στον δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Η GREEN μπορεί να κάνει αλλαγές στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η GREEN δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα έχει αδιάλειπτη λειτουργία ή χωρίς σφάλματα, ότι θα είναι διαθέσιμη προς χρήση, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπηρεσιών αποθήκευσης και το περιεχόμενο του ή ο server που το καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
Ορισμένοι νόμοι δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τις έμμεσες εγγυήσεις ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ορισμένων ζημιών. Εάν οι νόμοι ισχύουν για σας, όλες ή μερικές από τις παραπάνω αποποιήσεις, εξαιρέσεις και περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς και μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα.

Περιορισμός της ευθύνης

Αναγνωρίζετε ότι η χρήση της ιστοσελίδας και κάθε πληροφορία που αποστέλλονται ή λαμβάνονται σε σχέση με αυτά, δεν μπορεί να είναι ασφαλή και μπορεί να υποκλαπούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για ολόκληρο το κόστος για κάθε απαραίτητη συντήρηση, επισκευή η διόρθωση στο σύστημα του υπολογιστή σας η άλλων περιουσιακών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει η GREEN, οι συνεργάτες ή οι χορηγοί της αδείας ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ποινική, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, ή την απόσυρση ή διαγραφή κάθε πληροφορίας, λογισμικού και υπηρεσιών που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας της GREEN ή οποιουδήποτε υλικού στην ιστοσελίδα της, ή άλλη ζημιά που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αμέλειας), αντικειμενικής ευθύνης ή άλλως, ακόμη και αν η GREEN ή οι συνεργάτες της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημίων. Η εν λόγω παρέκκλιση εφαρμόζεται, χωρίς περιορισμό, για τυχόν ζημίες ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε αποτυχία της απόδοσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, ιούς υπολογιστών, καταστροφή αρχειου, αποτυχία on line επικοινωνίας, δικτύου ή βλάβης του συστήματος , ή κλοπή, καταστροφή, ή μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε αλλοίωση της, ή τη χρήση οποιουδήποτε αρχείου. Ρητά αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η GREEN, οι συνεργάτες δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά του κάθε χρήστη της ιστοσελίδας.

Οι παραπάνω περιορισμοί και οι εξαιρέσεις θα ισχύουν για εσάς στο μέγιστο βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία το επιτρέπει, σε όλες τις δράσεις κάθε είδους, είτε βάσει συμβάσης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αμέλειας) ή οποιασδήποτε άλλης νομικής η δικαιικης πρόβλεψης. Κάθε όρος που κηρυχθεί άκυρος λογίζεται ξεχωριστός και δεν θίγει την ισχύ ή τη δυνατότητα επιβολής του υπόλοιπου των παρόντων όρων χρήσης.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την GREEN και τις θυγατρικές της, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, τους διευθυντές, τους ιδιοκτήτες, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους παρόχους πληροφοριών και των δικαιοπαρόχων (συλλογικά τα “αποζημιούμενα μέρη”) από και κατά οποιουδήποτε και αξιώσεις, ευθύνη, απώλειες, αγωγές, μηνύσεις, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομενων δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν ή καταλογίζονται από οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των όρων χρήσης. Η GREEN διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος διαφορετικά υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και σε τέτοια περίπτωση θα συμφωνείτε να συνεργάζεστε με την υπεράσπιση της GREEN σχετικά με την εν λογω απαίτηση. Η GREEN δεν έχει καμιά υποχρέωση να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει ή να σας προστατεύσει για θέματα που προκύπτουν ή αφορούν τους συγκεκριμένους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Περιορισμοί Σχετικά με τις Δράσεις

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή τους παρόντες Όρους Χρήσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους μετά από μια τέτοια αξίωση ή αιτία της δράσης από όπου προέκυψε σε διαφορετική περίπτωση θα παραγραφεί, παρά την οποιαδήποτε αντίθετη πρόβλεψη νόμου για διαφορετικό χρόνο παραγραφής. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε αποτυχία από τη GREEN να επιβάλει ή να ασκήσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή συγγενικού δικαιώματος, δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή διάταξη.

Διαφορές

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο πρέπει να υποβληθεί σε εμπιστευτική διαιτησία στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Αθήνας (Ελλάδα), εκτός της περιπτώσεως που με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζονται ή απειλούνται να παραβιαστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της GREEN, όπου η GREEN μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά ή άλλη κατάλληλη προστασία σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο σε οποιαδήποτε χώρα εντός της ΕΕ , και για την οποία συναινείτε στην εν λόγω αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική και μπορεί να εισαχθεί ως κρίση σε οποιοδήποτε δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας στην Αθήνα, Ελλάδα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καμία διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν θα πρέπει να συνδέεται με μια διαιτησία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο μέρος το οποίο υπόκειται στην παρούσα συμφωνία, είτε μέσω διαδικασιών διαιτησίας ή με άλλο τρόπο. Εκτός από τις κυρώσεις και αποθετικές ζημίες (οι οποίες δεν μπορούν να επιδικασθούν), και υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι διαιτητές θα πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί να παράσχουν σε κάθε μέρος κάθε προσωρινή ή δίκαιη λύση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συναινεί (α) στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στην Αθήνα, Ελλάδα για οποιαδήποτε ενέργεια (i) για να υποχρεώσει σε διαιτησία, (ii) να επιβάλει οποιαδήποτε ανάθεση καθηκόντων των διαιτητών, ή (iii) σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αναγνώριση και το διορισμό των διαιτητών, για την εξεύρεση προσωρινής, ενδιάμεσης ή προσωρινής δίκαιης λύση, και (β) για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας με οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια με συστημένη επιστολή ή οποιαδήποτε άλλα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.

Διαχείριση Ιστοσελίδας και Διαφάνεια

Παρακαλώ εξετάστε όλες τις πολιτικές μας που έχουν δημοσιευθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτές οι πολιτικές διέπουν επίσης την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων. Αυτοί οι Όροι Χρήσης και κάθε δημοσιευθείς κανόνας λειτουργίας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας, και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων επικοινωνιών και προτάσεων, είτε προφορικών είτε γραπτών, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης, καθώς και να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να διακόψουμε κάθε πτυχή, το περιεχόμενο ή χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιστότοπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, προσθήκες ή / και διαγραφές τίθεται σε ισχύ κατόπιν ανακοίνωσης, η οποία μπορεί να παρέχεται σε εσάς με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Εσείς συμφωνείτε στους αποσπασμένους νέους Όρους Χρήσης, συνεχίζοντας τη χρήση της ιστοσελίδας. Συμφωνείτε στην αναθεώρηση των Όρων Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την εν λόγω τροποποίηση θα υποδεικνύει την αποδοχή σας για τυχόν τροποποίηση των όρων χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική σας δυνατότητα είναι να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.