210.42.94.500 | 800.800.1000

Τo όραμά μας

Στη GREEN, την εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος που δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους με πάθος και περιβαλλοντική συνείδηση, έχουμε όραμα να αλλάξουμε τον κόσμο της ενέργειας, προσφέροντας αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις , έχοντας ως πρωταρχικό μας μέλημα την ικανοποίηση του καταναλωτή.

 

Το Μέλλον μας η πράσινη ενέργεια

H GREEN, ως πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος, αντιλαμβάνεται την ευθύνη που φέρει απέναντι στους καταναλωτές. Στοχεύοντας σε ένα καλύτερο περιβαντολλογικά μέλλον, επενδύουμε διαρκώς στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας λειτουργία πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, η GREEN προάγει τις αξίες της εξοικονόμησης, της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της ανακύκλωσης.

Πρωτεύον μέλημά μας είναι η πράσινη ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που στοχεύουν στην κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων μας.  Έτσι, θέτουμε ως επόμενο μας στόχο τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο άμεσο μέλλον σκοπεύουμε να επενδύσουμε στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές μέσω της ανάπτυξης ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης - Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα.

Η ενέργεια για εμάς είναι λόγος έμπνευσης και δημιουργίας.