210.42.94.500 | 800.800.1000

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • www.rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
  • www.lagie.gr Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
  • www.admie.gr Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
  • www.deddie.gr Διαχειριστής Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
  • www.ypeka.gr Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Aλλαγής
  • www.efet.org European Federation of Energy Traders
  • www.cres.gr Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • www.iene.gr Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης