210.42.94.500 | 800.800.1000

15 Ιούν

H GREEN αναγνωρίστηκε ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και δυναμικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

H GREEN αναγνωρίστηκε ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και δυναμικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

 

H GREEN βρίσκεται στη λίστα του London Stock Exchange με τις 1.000 εταιρίες που αποτελούν πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη για το 2016. H έρευνα του London Stock Exchange ανέδειξε τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες και δυναμικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Για να συμπεριληφθεί μια εταιρία στην λίστα, θα πρέπει να βρίσκεται στην ΕΕ και να είναι ενεργή, να έχει έσοδα 10-300 εκατ.€, καθώς και να έχει επιδείξει μια συνεπή αύξηση των εσόδων της, για τουλάχιστον τρία έτη.

http://www.lseg.com/resources/1000-companies-inspire/2016-report-1000-companies-europe

 ALL POSTS