210.42.94.500 | 800.800.1000

GREEN Business Plus

Το GREEN Business Plus (Γ22) απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θέλουν να ελαττώσουν αισθητά τα μηνιαία λειτουργικά τους έξοδα μειώνοντας το κόστος του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά όλους τους επιχειρηματίες που οι εγκαταστάσεις τους έχουν ισχύ άνω των 25 KVA. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι: μεγάλα καταστήματα, γραφεία, μεσαίες βιοτεχνίες κ.λ.π.

GREEN Business Plus
Χρέωση
Ενέργειας
(€/KWh)
Χρέωση
Ισχύος
(€/KW)
Πάγιο
(€/μήνα)
0,0825 €
-
0,00 €

Με το πρόγραμμα GREEN BUSINESS PLUS εξασφαλίζετε:

 • Μεσοσταθμική έκπτωση σε σχέση με τον βασικό ανταγωνιστή 
 • Χωρίς Πάγιο
 • Ξεκάθαρες Χρεώσεις σε €/KWh που προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης με τα τιμολόγια του ανταγωνισμού.
 • Λογαριασμό απλό και κατανοητό
 • Ξεκάθαρους Όρους Συνεργασίας χωρίς κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα.

Για τον τελικό καταναλωτή δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση, κανένα κόστος ενεργοποίησης και καμία τεχνική παρέμβασης στην υποδομή του Δικτύου και του Μετρητή του κατά την αλλαγή πάρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλάξτε προμηθευτή, επιλέξτε GREEN

Για να αλλάξετε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έρθετε στη GREEN, μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εμείς αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η παρακάτω:

 1. Μας κοινοποιείτε το αίτημα σας για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Mας αποστέλλετε με fax ή e-mail τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Tην αστυνομική σας ταυτότητα 
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος ή τον τελευταίο έναντι λογαριασμό με μέτρηση
 3. Ανάλογα με την μορφή της εταιρείας σας θα χρειαστείτε επιπλέον:
  • αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ
   αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι
  • αν πρόκειται για ΕΠΕ ή ΑΕ
   αντίγραφο του ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται το καταστατικό της Εταιρίας καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας 
  • αν πρόκειται για ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
   αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού 
 4.  Σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή του χρήστη του ακινήτου, χρειάζεται και Συμφωνητικό Μίσθωσης στα στοιχεία του νέου χρήστη της παροχής ή Ε9 σε περίπτωση που αλλάζει το όνομα στη νέα παροχή
 5. Σας επισκέπτεται courier χωρίς καμία επιβάρυνση παρέχοντάς σας την αίτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται σε όλες τις σελίδες   

Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δείτε την εδώ)

Έντυπα Υπηρεσιών

 • Τιμοκατάλογος Download File
 • Αίτηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Download File
 • Γενικοί όροι συμβάσης προμήθειας (ΧΤ) Download File