210.42.94.500 | 800.800.1000

GREEN Industry Plus

Το GREEN Industry Plus (Γ22Β) δημιουργήθηκε για όλους τους ιδιοκτήτες μιας βιομηχανίας που θέλουν να ελαττώσουν αισθητά τα μηνιαία λειτουργικά τους έξοδα μέσω της μείωσης του κόστους του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό αφορά όλες τις βιομηχανίες που οι εγκαταστάσεις τους έχουν ισχύ πάνω από 25 KVA.

GREEN Industry Plus
Χρέωση
Ενέργειας
(€/KWh)
Πάγιο
(€/μήνα)
0,0825
0,00 €

Με το πρόγραμμα GREEN Industry Plus εξασφαλίζετε:

 • Μεσοσταθμική έκπτωση σε σχέση με τον βασικό ανταγωνιστή 
 • Χωρίς Πάγιο
 • Ξεκάθαρες Χρεώσεις σε €/KWh που προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης με τα τιμολόγια του ανταγωνισμού.
 • Λογαριασμό απλό και κατανοητό
 • Ξεκάθαρους Όρους Συνεργασίας χωρίς κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα.

Για τον τελικό καταναλωτή δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση, κανένα κόστος ενεργοποίησης και καμία τεχνική παρέμβασης στην υποδομή του Δικτύου και του Μετρητή του κατά την αλλαγή πάρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλάξτε προμηθευτή, επιλέξτε GREEN

Για να αλλάξετε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έρθετε στη GREEN, μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εμείς αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η παρακάτω:

 1. Μας κοινοποιείτε το αίτημα σας για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Mας αποστέλλετε με fax ή e-mail τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Tην αστυνομική σας ταυτότητα 
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος ή τον τελευταίο έναντι λογαριασμό με μέτρηση
  • Άδεια βιομηχανικής και βιοτεχνικής χρήσης
 3. Ανάλογα με την μορφή της εταιρείας σας θα χρειαστείτε επιπλέον:
  • αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ
   αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι
  • αν πρόκειται για ΕΠΕ ή ΑΕ
   αντίγραφο του ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται το καταστατικό της Εταιρίας καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας 
  • αν πρόκειται για ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
   αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού 
 4.  Σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή του χρήστη του ακινήτου, χρειάζεται και Συμφωνητικό Μίσθωσης στα στοιχεία του νέου χρήστη της παροχής ή Ε9 σε περίπτωση που αλλάζει το όνομα στη νέα παροχή
 5. Σας επισκέπτεται courier χωρίς καμία επιβάρυνση παρέχοντάς σας την αίτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται σε όλες τις σελίδες   

Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δείτε την εδώ)

Έντυπα Υπηρεσιών

 • Τιμοκατάλογος Download File
 • Αίτηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Download File
 • Γενικοί όροι συμβάσης προμήθειας (ΧΤ) Download File

Άλλαξε πάροχο μόνο με ένα τηλεφώνημα

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ