210.42.94.500 | 800.800.1000

Χρήσιμα έντυπα

Kώδικας Παραπόνων

Download File

Διακανονισμός Οφειλής

Download File

Αρχές επικοινωνίας με πελάτη

Download File

Αίτηση προμήθειας ηλ. ενέργειας

Download File

Γενικοί όροι συμβάσης προμήθειας (MT)

Download File

Γενικοί όροι συμβάσης προμήθειας (ΧΤ)

Download File

Γενικοί όροι σύμβασης προμήθειας promo (ΧT)

Download File

Δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση

Download File

Αρχές διαχείρησης αιτημάτων

Download File

Δείγμα Λογ. Χαμηλής Τάσης

Download File

Δείγμα Λογ. Μέσης Τάσης

Download File

Έντυπο αίτησης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας – Γενική περίπτωση

Download File

Έντυπο αίτησης τροποποίησης συμβάσης προμήθειας – μεταβολή στοιχείων εγκατάσταση λόγω μετέγκαταστασης

Download File

Έντυπο αίτησης τροποποίησης συμβάσης προμήθειας - μεταβολή κατηγορίας ή τιμολογίου

Download File

Ειδικοί όροι προμήθειας για ευάλωτους πελάτες

Download File

Έντυπο αμφισβήτησης λογαριασμού

Download File

Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης πελάτη

Download File

Έντυπο ενημέρωσης για δεδομένα

Download File

Έντυπο δήλωσης εκπροσώπησης μετρητή φορτιού

Download File

Έντυπο εξουσιοδότησης για διακοπή ηλεκτροδότησης

Download File

Έντυπο υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας

Download File

Καταγγελία σύμβασης

Download File

Εταιρική παρουσίαση

Download File

Έντυπο εξουσιοδότησης έναρξης ηλεκτροδότησης

Download File

Τιμοκατάλογος

Download File

Αρχείο Τιμοκαταλόγων